OPEN UP

In het hart van het oude centrum van Zwolle staat de Grote kerk. Tot enkele jaren geleden was dit een kerkgebouw van de Protestantse Kerk in Nederland, maar ze is nu in handen van Stichting Academiehuis Grote Kerk.

Het gebouw trekt nu 200.000 bezoekers per jaar. Daarmee is het na de Fundatie en Waanders in de Broeren de grootste trekpleister van de stad Zwolle. Het monument wordt volledig gerestaureerd en zal straks geheel in oude staat teruggebracht en gemoderniseerd nog meer mensen kunnen herbergen. Toch willen we als Stichting veel meer zijn dan een mooi gebouw. We willen ook een plaats worden waar je anders uitkomt dan dat je er ingaat.

Zoektocht naar een nieuwe identiteit: wat is de ziel van het Academiehuis?

Het Academiehuis kent enkele pijlers: het monument, een plek voor veelzijdige programmering en “OPEN UP”. Met deze laatste pijler wil het Academiehuis invulling geven aan de “ziel” van het gebouw en als het “hart van de stad”. 

Why: Verbinden, verrijken, verwonderen

Met de pijler OPEN UP willen we Zwollenaren met elkaar verbinden, verrijken met kennis en waarden en verwonderen met inspirerende kunst en spiritualiteit.

How: Transformerende ervaringen samen bouwen en beleven

Deze verbinding, verrijking en verwondering willen realiseren door en voor Zwollenaren. Samen bouwen en beleven we transformerende ervaringen zodat iedereen die die het gebouw binnenkomt anders naar buiten gaat. 

What: Events & community

Dit brengen we in de praktijk door het organiseren van grote events, kleine club samenkomsten en het starten van een community of practices die bestaat uit Zwollenaren die eigenaar zijn van het concept, de ervaringen willen bouwen en organiseren en zelf aan de slag willen gaan met de kennis en waarden. 

Het Academiehuis is de thuisplek voor OPEN UP, waar verrijking van de geest centraal staat, door debatten, lezingen en aansprekende events met alle leeftijden rond de waarde van de stad in de samenleving van vandaag en morgen.

“Ernst & Experiment”. Zwolle als plaats van inspirerende en innovatieve mensen. 

Zwolle kent een rijke geschiedenis van inspirerende en innovatieve mensen. Denk aan de Moderne Devotie en de grote onderwijsvernieuwingen die in Zwolle hun geboorteplaats kennen. Deze vernieuwingsbewegingen kwamen op aan het einde van de 14e eeuw en werden getypeerd door eenvoud, vroomheid en een grote inspanning voor de maatschappij in zorg en onderwijs. Niet voor niets heet de Grote Kerk tegenwoordig het Academiehuis. 

In het project OPEN UP willen we in deze traditie verder gaan maar wel op een een frisse, inclusieve en innovatieve manier. Bewust van oude tradities maar met een open blik naar de toekomst. Het Academiehuis kan een ontmoetingsplek worden voor iedereen die met OPEN UP aan de slag wil. 

In OPEN UP willen ook inspelen op de actualiteit. Wanneer er bepaalde zorgen leven onder de bevolking, wanneer er een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt of wanneer er een crisis is, willen we denkkracht en waarden toevoegen aan de stad en haar bewoners.

In de pijler OPEN UP willen we experimenteren met het toevoegen van denk- en doekracht door en voor alle Zwollenaren. Zeker als waarden in de huidige tijd onder druk staan willen we het denken inspireren en voeden.

Community of practice. 

Het is niet moeilijk om met programma’s deze waardevolle thema’s en gespreksonderwerpen onder de aandacht te brengen. Nadeel van een focus op programmering is dat de deelnemers consumenten zijn en de organisatie een marketing machine wordt. 

Het is veel sterker wanneer de deelnemers zelf eigenaar zijn, producent, kunstenaar, organisator. Dit eigenaarschap kunnen we nog verder versterken door er een “community of practice” van de maken, een echte club. De deelnemers zijn dan niet alleen producenten en eigenaar, maar ook drager en beoefenaar van gedeelde waarden. 

Doelgroep

Alle Zwollenaren zijn welkom om te participeren en zich te laten inspireren in OPEN UP. We zullen ons in eerste instantie richten op de leeftijd 18-40. Deze leeftijdsgroep is ondervertegenwoordigd bij filosofische, maatschappelijke, culturele en spirituele evenementen. Wanneer jongeren komen dan komen ouderen vanzelf. Andersom is dat niet het geval. 

OPEN UP

Deelnemers aan de programma’s van Waardevol Zwolle, vinden in het Academiehuis veel meer dan een plaats met events. Ze vinden een community, een club. Ze worden onderdeel van een beweging waarbij ze zelf eigenaar zijn, creatief kunnen worden, de organisatie kunnen dragen en kunnen oefenen in de waarden. 

Up, Out & In als frame voor zingeving en identiteit.

Vaak ontstaan communities of practice in een organisatie of instituut met een sterke traditie of levensbeschouwing. Denk aan kerken, politieke partijen, verenigingen of maatschappelijke organisaties. Veel jongeren en jongvolwassenen zijn echter geen lid meer van deze verenigingen en staan in een losse verhouding tot tradities. 

Events + Oefeningen: Wij denken dat we in het Academiehuis bepaalde events kunnen organiseren die vervolgens een uitwerking krijgen door middel van oefeningen in de wijken. Zo kunnen vrijwilligers-organisaties meedoen met een event in het Academiehuis en zo meer energie krijgen voor presentie of hulp in de wijk. Een lezing over duurzaamheid kan gecombineerd worden met acties in de wijk. 

Daarom starten we met OPEN UP. OPEN UP is ideologisch te plaatsen in een traditie waarbij waarden als compassie, recht, inspiratie, duurzaamheid en community hoog in het vaandel staan.

OPEN UP gebruikt een framework dat bestaat uit drie onderdelen:

De drie cirkels vormen samen een labyrint: een oud symbool voor de weg naar boven, naar buiten en naar binnen. 

OPEN biedt een “Community of Practice” welke op deze drie gebieden: UP, OUT en IN waarden gaat uitoefenen. UP oefeningen zullen gaan over: spiritualiteit, kunst, filosofie. Alles wat groter is dan jezelf en je inspireert. Het grotere verhaal waarvan je deel uitmaakt. OUT oefeningen gaan over de relaties en wereld om je heen. Hoe wordt je een beter mens voor anderen en je leefomgeving? IN oefening gaan over het vinden van je identiteit, zin, geluk en gezondheid. 

OPEN UP als event, netwerk en oefeningen.

In het onderstaande schema worden verschillende events besproken. Deze grote event kunnen worden afgewisseld met kleine “club achtige” bijeenkomsten. Deze kleine club-events hebben de intentie om de “opbrengst” van het grote event om te zetten in betrokkenheid.

De zogenaamde “community of practices” wordt op deze manier op verschillende manieren ingezet. Deelnemers …

  • …kunnen inhoudelijk eigenaar worden van de beweging, zelf inhoud programmeren
  • …kunnen meedoen aan peer-to-peer marketing. Eigen vrienden meenemen dus.
  • …vullen een programmadeel of optreden in
  • …helpen opbouwen en afbreken
  • …kunnen deelnemen aan de groep die dieper ingaat op het thema, de praktijken gaat beoefenen of een actie in gang zet nav. de grote event.
  • …vormen samen een community die zich op een leuke, uitdagende en verrijkende manier inzet voor elkaar en de omgeving. 
  • …kunnen oefeningen en acties in de wijken van Zwolle doen terwijl de inspiratie gevonden wordt in het centrum.

Voorbeelden: Na een event over betekenisvol werken kun je een OPEN UP event beleggen om met oefeningen aan de slag te gaan. Na een event ism het Filosofisch Cafe kun je een OPEN UP event beleggen om een socratisch gesprek te leren, filosofische problemen op te lossen of oefeningen te doen.

Kat & Boom – Hou me op de hoogte want dit klinkt tof >>>

One & Only – Ik kom minimaal 1x

Kijken & Genieten – Ik wil de grote events bezoeken

Bouwen & Oefenen –  Ik wil meedoen als organisator en clublid: Club OPEN of Reisgenoten