Lichtjesnacht Inspiratiefestival

Lichtjesnacht
Tempel
In de tijd van de bijbel geloofde men in een wereld waarin God of de goden waren als oosterse koningen die heersten over hun rijk. De koning had een paleis met een zaal of plein waar het volk mocht komen, een ruimte waar alleen de dienaren van de koning hun werk mochten doen en de troonzaal, van waaruit de koning recht sprak. Deze driedeling komt ook terug in oosterse tempels en in de tempels uit de bijbel: de voorhof, het Heilige en het Heilige der Heilige.
De hele wereld en het hele leven werd door God geregeerd. Je kunt het vergelijken met een ritme in een muziekstuk. Het ritme zit overal in en God was de hemelse componist en dirigent in één. Ging je naar de tempel dan kwam je om het ritme van je leven, je land, je familie of volk af te stemmen op het ritme van God. De priester nam je woorden en offers vanuit de voorhof mee naar binnen naar het heilige deel en kwam terug met een goddelijke zegen, rechtspraak of woord.
De beweging van de priester vanuit de voorhof naar het Heilige en Heilige der Heilige was een symbolische reis. De voorhof in een oude tempel bestond uit symbolen die verwezen naar de aarde. Het Heilige bevatte symbolen uit de zichtbare hemel zoals de zevenarmige kandelaar (zon, maan en vijf zichtbare planeten), de reflectie van dit licht in edelstenen en gouden draden en de wolk, gemaakt door het reukofferaltaar. In het Heilige der Heilige stond de troon van God omgeven door twee cherubs: de hemel als woonplaats van God. De priester maakte dus een reis van de aarde naar de zichtbare hemel en de hemel als woonplaats van God. En weer terug.
Toekomst
De kerk in Nederland is kleiner aan het worden. Toch is er steeds meer openheid voor het beeld van God waarin het goddelijke als een ritme in het hele leven te vinden is en dat je je op dit ritme af kunt stemmen. Zou een tempel misschien toekomst hebben in een kleiner wordende kerk in Nederland?
Voor een tempel heb je weinig “gelovigen” nodig. Misschien een enkele priester. De mensen kunnen met hun hele leven binnenkomen en symbolisch de reis naar de hemel maken. In die symbolische reis dalen ze ook af naar het binnenste van hun ziel en proberen ze zichzelf te verbinden met het grotere geheel en met elkaar. Je neemt je gebeden mee naar het Heilige der heilige en je komt terug met een zegen. Om een voorproefje van deze toekomst te nemen doen we het ritueel van de lichtjesnacht. Je kent het misschien uit de dom in Keulen, Utrecht, Amersfoort of andere plaatsen.

Ritueel

Aarde 
Je reis begint op de aarde, de wereld die je kent, ziet en waar je leeft. 
Bedenk je waarmee je verbonden bent: het ritme van de natuur, het voedsel, de kringloop van het leven, je voor- en nageslacht, je werk, omgeving, de mensen om je heen. Neem een gebedskaartje mee en schrijf daarop iets of iemand, een gedachte, zorg of wens. En neem een lichtje mee.
De zichtbare hemel
Je komt voor een doek te staan. Dit representeert de zichtbare hemel: de wolken, de atmosfeer, de zon, maan en sterren. Het is een grens tussen onze wereld en die andere werkelijkheid die zo dichtbij is. 
Bedenk je hoe dichtbij de andere wereld is: de verhalen die verteld zijn, de betekenis of de zin die wordt gegeven, de liefde die we geven of ontvangen. Het is geen wereld ver weg, maar in ons, om en door ons heen en het grotere geheel waarin we bewegen.
De hemel
De plaats, net achter het doek, is een heilige plaats. Niet omdat de ruimte opeens anders is, maar omdat het symbool staat voor dat wat ons lief is, ons verbindt, leven geeft, zin en betekenis, God of het goddelijke.
Steek je kaarsje aan bij het licht en bedenk dat je verbonden bent met de bron van het leven. 
Laat je gebedskaartje achter als symbool dat je het los mag laten of mag verbinden aan het grotere geheel.
Schrijf een zegen op een zegenkaartje en laat dit liggen voor iemand die na jou komt.
Neem een zegen kaartje mee op reis naar de aarde. Wees gezegend en wees anderen tot zegen.