Categories:

Het Jong Filosofisch Café laat verschillende ideeën over diversiteit aan het woord. Ontdek de verschillen door midden tussen deze stemmen te gaan staan.

In het Zwolse studentencafé ‘Het vliegende Paard’ worden avonden van het Jong Filosofisch Café georganiseerd. Dit is een plek waar studenten, scholieren en werkende jongeren met elkaar in gesprek kunnen gaan over actuele vraagstukken die hen bezighouden.

Het Jong Filosofisch Café wil ervoor zorgen dat jongeren op een laagdrempelige manier met filosofie in aanraking komen. De avonden worden geopend met een filosofisch vraagstuk, en samen met elkaar kan er worden gefilosofeerd over mogelijke antwoorden.