Academiehuis Zwolle

Categories:DSTNY

In het hart van het oude centrum van Zwolle staat de Grote kerk. Tot enkele jaren geleden was dit een kerkgebouw van de Protestantse Kerk in Nederland, maar ze is nu in handen van Stichting Academiehuis Grote Kerk.

Het gebouw trekt nu 200.000 bezoekers per jaar. Daarmee is het na de Fundatie en Waanders in de Broeren de grootste trekpleister van de stad Zwolle. Het monument wordt volledig gerestaureerd en zal straks geheel in oude staat teruggebracht en gemoderniseerd nog meer mensen kunnen herbergen. Toch willen we als Stichting veel meer zijn dan een mooi gebouw. We willen ook een plaats worden waar je anders uitkomt dan dat je er ingaat.

Zoektocht naar een nieuwe identiteit: wat is de ziel van het Academiehuis?

Het Academiehuis kent enkele pijlers: het monument, een plek voor veelzijdige programmering en “OPEN UP”. Met deze laatste pijler wil het Academiehuis invulling geven aan de “ziel” van het gebouw en als het “hart van de stad”.

Why: Verbinden, verrijken, verwonderen

Met de pijler OPEN UP willen we Zwollenaren met elkaar verbinden, verrijken met kennis en waarden en verwonderen met inspirerende kunst en spiritualiteit.

How: Transformerende ervaringen samen bouwen en beleven

Deze verbinding, verrijking en verwondering willen realiseren door en voor Zwollenaren. Samen bouwen en beleven we transformerende ervaringen zodat iedereen die die het gebouw binnenkomt anders naar buiten gaat. 

What: Events & community

Dit brengen we in de praktijk door het organiseren van grote events, kleine club samenkomsten en het starten van een community of practices die bestaat uit Zwollenaren die eigenaar zijn van het concept, de ervaringen willen bouwen en organiseren en zelf aan de slag willen gaan met de kennis en waarden. 

“Ernst & Experiment”. Zwolle als plaats van inspirerende en innovatieve mensen. 

Zwolle kent een rijke geschiedenis van inspirerende en innovatieve mensen. Denk aan de Moderne Devotie en de grote onderwijsvernieuwingen die in Zwolle hun geboorteplaats kennen. Deze vernieuwingsbewegingen kwamen op aan het einde van de 14e eeuw en werden getypeerd door eenvoud, vroomheid en een grote inspanning voor de maatschappij in zorg en onderwijs. Niet voor niets heet de Grote Kerk tegenwoordig het Academiehuis. 

In het project OPEN UP willen we in deze traditie verder gaan maar wel op een een frisse, inclusieve en innovatieve manier. Bewust van oude tradities maar met een open blik naar de toekomst. Het Academiehuis kan een ontmoetingsplek worden voor iedereen die met OPEN UP aan de slag wil. 

In OPEN UP willen ook inspelen op de actualiteit. Wanneer er bepaalde zorgen leven onder de bevolking, wanneer er een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt of wanneer er een crisis is, willen we denkkracht en waarden toevoegen aan de stad en haar bewoners.

In de pijler OPEN UP willen we experimenteren met het toevoegen van denk- en doekracht door en voor alle Zwollenaren. Zeker als waarden in de huidige tijd onder druk staan willen we het denken inspireren en voeden.

Denk aan een probleem als eenzaamheid onder jongeren. Kunnen we de praktijk van vriendschap en gemeenschap opnieuw onder de aandacht brengen?

Community of practice. 

Het is niet moeilijk om met programma’s deze waardevolle thema’s en gespreksonderwerpen onder de aandacht te brengen. Nadeel van een focus op programmering is dat de deelnemers consumenten zijn en de organisatie een marketing machine wordt. 

Het is veel sterker wanneer de deelnemers zelf eigenaar zijn, producent, kunstenaar, organisator. Dit eigenaarschap kunnen we nog verder versterken door er een “community of practice” van de maken, een echte club. De deelnemers zijn dan niet alleen producenten en eigenaar, maar ook drager en beoefenaar van gedeelde waarden.

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.